Bezpečnostní poradce ADR, RID

Povinnosti bezpečnostního poradce:

  • dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí;
  • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;
  • připravit výroční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí;
  • zabezpečit postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě;
  • kontrolovat zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí;
  • zpracovat bezpečnostní plán;