Zajištění licencí a povolení kompetentních orgánů

DMS s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti naplnění požadavků státních orgánů na získání povolení ke speciální přepravě, ať už se jedná o licence pro jednotlivé státy, nebo importní či exportní licence.

Naši odborníci sledují legislativní a bezpečnostní vývoj v jednotlivých státech, který stanovuje podmínky přepravy speciálních nákladu. Legislativní požadavky na přepravu radioaktivních látek a obzvláště jaderného materiálu jsou obzvláště přísné, odrážejí citlivost spojenou s tímto druhem přepravy. Navíc jsou tyto požadavky velice rozsáhlé a neustále se mění.

Každý stát má svůj státní dozorný orgán a ten, v čele s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii stanovuje pravidla a požadavky upravující přepravu a manipulaci s jadernými materiály a radioaktivními látkami obecně. DMS s.r.o. má bohaté zkušenosti v tomto prostředí a je tak schopno vyhovět náročným požadavkům kladeným legislativou na speciální přepravy.