Služby

Transport jaderných materiálů

Přepravy radioaktivních látek

Projekty multimodálních transportů

Mezinárodní a vnitrostátní přeprava

Jeřábnické a manipulační služby

Zajištění licencí a povolení kompetentních úřadů

Poradce ARD a RID

Základním znakem kvality pro naše dopravní služby je dodržení jaderné bezpečnosti, spolehlivost přepravy a dodržování stanovených požadavků příslušných povolení, pro každou konkrétní přepravu.

Podle požadavků zákazníka jsou stanoveny kontrolní body pro celý proces a tyto jsou zapracovány do smluvního vztahu. Postupy při konkrétních přepravách jsou popsány v příslušné přepravní instrukci a dalších dokumentech konkrétního typu přepravy, které zpracujeme.

Realizace speciální přepravní činnosti je zajišťována buď vozidly a mechanizmy společnosti, v případě kombinovaných přeprav prostřednictvím smluvních externích dopravců.