Projekty multimodálních transportů

Komplexně realizujeme složité multimodální mezinárodní přepravy (silniční, železniční, letecké, námořní a jejich kombinace) nebezpečných věcí třídy 7 – radioaktivní látky podle ADR, RID, IMDG Code, IATA-DGR. Přepravy jsme schopni zajistit v jakémkoliv módu dopravy i v jejich kombinacích přitom smluvně spolupracujeme s významnými dopravci, bezpečnostními službami a státními orgány v různých státech.