Transport jaderných materiálů

Projekt transportu jaderných materiálů je vždy komplexním souborem dopravních a podpůrných služeb, které se řídí ustanovením zákonů a dalších předpisů pro nakládání s jadernými materiály a radioaktivními látkami. Činnosti vyžadují mimořádný a vždy ojedinělý přístup k plánování, přípravě i realizaci. My v DMS s.r.o. přistupujeme k řešení vždy konzervativně.

Při přepravě jaderných materiálů zajistíme:

  • Návrh vhodného způsobu, typu a trasy přepravy
  • Transportní obaly vhodné a schválené pro přepravu čerstvého jaderného paliva
  • Licence a povolení kompetentních úřadů v jednotlivých zemích
  • Nepřetržité sledování nákladu
  • Pojištění občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody
  • Bezpečnostní poradenství pro přepravu NV
  • Fyzickou ochranu transportu
  • Radiační ochranu transportu
  • Havarijní plán v případě mimořádné události
  • Ochranu utajovaných informací