Přepravy radioaktivních látek

Provádíme přepravy radioaktivních odpadů (LSA) a povrchově kontaminovaných předmětů (SCO). Dále pak zářičů, zdrojů, přístroje a výrobky včetně vyjmutých kusů.

Pro přepravu můžeme zapůjčit vlastní ISO 20´ kontejnery typu IP-2 nebo navrhneme způsob stínění pro aktivní předměty, které se rozměrově nevejdou do kontejneru.

Tyto přepravy do zpracovatelských zařízení a zpět provádíme pravidelně a dokážeme připravit optimální variantu na načasování. Zajistíme povolení pro přepravu v těch státech kde je potřebné. V některých státech EU máme povolení dopravce pro přepravu radioaktivních materiálů a můžeme realizovat přepravu okamžitě.

Při přepravě radioaktivních látek se řídíme předpisem pro bezpečnou přepravu radioaktivního materiálu vydaným Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency).